Opvoeding: Kind, wie ben je echt?

Kind, wie ben jij echt?

Kinderen zijn volwassenen in wording en hebben een grote behoefte aan gepaste voeding: opvoeding op maat. Onze huidige methodieken van opvoeding staan stevig onder druk. Een ruimere kijk dringt zich meer dan ooit op. Vanuit een universele visie slagen we er in om een vernieuwende visie aan te reiken over kinderen en opvoeding.

Om tijdens je volwassen leven je verantwoordelijkheden te kunnen opnemen is een stevige onderbouw nodig. Die dient te worden ontwikkeld tijdens de kinder- en jeugdjaren. Daarom is het van het grootste belang om de meest gepaste opvoeding aan te reiken. Omdat elk kind uniek is, is opvoeding een uniek gebeuren. Inzicht krijgen in het wezen van elk kind is dan ook essentieel.

Deze opleiding richt zich tot mensen die interesse hebben in de opvoeding van kinderen en bereidheid tonen om open te staan voor een universele visie hierop.

Tijdens deze avonden komen o.a. volgende onderwerpen aan bod:

 • kind zijn: Wie ben jij echt?
 • het leven als fragment van het Leven
 • je kinderen zijn je kinderen niet...
 • bewustwording staat centraal
 • kinderen: behoeftes en verlangens
 • de taal van kinderen
 • geboorterecht en zijn gevolg
 • voorleven als opportuniteit
 • de mechanismen van het leven
 • kinderen als spiegels
 • kindarchetypen en volwassen vormgeving
 • opvoeding doorheen de tijd: nieuwetijdskinderen
 • builen, blutsen en deuken: groeimogelijkheden
 • liefdevol sukkelen
 • onderwijs en pedagogie: aandachtspunten
 • wat als je het niet meer weet?
 • ontwikkelingspsychologie en zielenwijsheid
5 dinsdagavonden:  16/01, 23/01, 6/02, 20/02 en 6/03 van 19u-22u