Over chakra's, de mens en een universele visie

chakras

Lessenreeks omtrent de Mens en het Leven in al zijn dimensies.

Vanuit theoretische, universele modellen, getoetst aan wetenschap en afgestemd op esoterie wordt een logisch beeld geschetst van de Mens, de Wereld en het Leven in al zijn facetten. Door een dieper inzicht in jezelf als individu, jezelf als onderdeel van het grote geheel en het oorzakelijk verband tussen alle verschijnselen kan een ruimere visie ontstaan. Hierdoor worden antwoorden op grote levensvragen duidelijker:
‘Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Wat is de betekenis van het leven? Waarom verloopt het leven en mijn leven op deze manier? Wat is de oorzaak en betekenis van ziekte?’ Daarnaast worden groeimodellen of evolutie-instrumenten aangereikt om oude patronen en gewoontes te leren omzetten in een ruimer denken en handelen als uitnodiging naar een volgend stapje in je ontwikkeling.
Als een rode draad door de cursussen loopt het belang van de rationele informatie of wetenschap die gelijkwaardig naast het intuïtieve, het diep innerlijk voelen staat. De oplading van de ware informatie (yang) en de ontsluiering van de grotendeels vergeten voelwereld (yin) brengt je uiteindelijk bij een diep innerlijk weten.
Het fenomeen mens is een onderdeel van de evolutie van het grote universum. In deze cursus gaan we dieper in op wie de mens écht is en waarom die er is, bekeken vanuit een Universele Visie. We vertrekken vanuit het grote geheel en verdiepen ons dan verder in het ontstaan van de mensheid en de mechanismen van het leven. We bestuderen de energetische lichamen, de chakra’s en de meridianen. We zien dan hoe vanuit het energetische vanzelfsprekend het gematerialiseerde lichaam en leven verschijnt, evolueert en geleidelijk aan terug spiritualiseert.
De invalshoek voor deze lessen is de zoektocht van de mens om in harmonie te blijven met de steeds wisselende omstandigheden van het grote universum. Door op deze manier naar het leven te kijken, ontstaan er diepe inzichten in de processen van menselijke evolutie en in het dagelijkse leven.

7 dinsdagavonden van 19u-22u

27/10, 10/11, 17/11, 24/11, 1/12, 8/12 en 15/12

Prijs: 280 €
Docent: Bert Cools

Agenda

CodeActiviteitBeginEindePrijs
Over chakra's, de mens en een universele visie  Nieuwokt 27, 2020, 19:00dec 15, 2020, 22:00280,00 EUR